Çocuklar için Kodlama Eğitimi

Parlak Bir Gelecek Kodlama İle Başlar

Kodris platformu öncelikle 7-16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmek amacıyla kurulmuş bir platformdur.

Kodlama Kazanımları

Çocukların farklı şekillerde düşünmelerine yardımcı oluyoruz

Algoritmik Düşünme

Algoritmik Düşünme

Üretkenlik

Üretkenlik

Analitik Düşünme

Algoritmik Düşünme

Problem Çözme

Problem Çözme

Tasarımsal Düşünme

Tasarımsal Düşünme

Kodris Topluluğuna Katılın

Yüz binlerce öğrenci, öğretmen ve okul Kodris kullanıyor

Okul
0 +
Öğrenci
0 +
Saat Kodlama
0 +
Öğretmen
0 +

Neden Kodlama?

Kodlama ve algoritma ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, analitik düşünebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir.

Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın becerilerinin önemini farkeden birçok gelişmiş ülke bu yolda eğitim sistemlerinde köklü değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Güney Kore, İsrail gibi ülkeler 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri kazandırmak amacıyla ilkokuldan itibaren eğitim müfredatlarına kodlama dersini eklemişlerdir.

Aşağıdaki grafikte “Avrupa Bilgisayar Eğitimi Raporu”‘na göre Türkiye ve İngiltere karşılaştırmasını görebilirsiniz. Raporda da görüleceği üzere Kodlama eğitimi İngiltere’de 1. Sınıftan itibaren zorunlu olarak verilmektedir.

Neden Kodlama?

Öğretme Yöntemimiz

Öğrencilerimiz Kodris içerisinde bulunan sevimli karakterlerimiz yardımıyla sahnede görünen yiyecekleri toplayarak görevleri tamamlamaya çalışmaktadır. Bazı görev sahnelerimizde yardımcı karakterlerimiz bazı sahnelerimizde ise düşman karakterlerimiz ortaya çıkarak ana karakterlerimizin görevleri tamamlamalarında etkili olmaktadır. Oyun tabanlı öğrenme platformumuz kodris’te her görevin çözümü otomatik olarak kontrol edilir ve “Üç Yıldız” uygulamasına göre puanlanır. Bu uygulamaya göre en kısa şekilde doğru cevaba ulaşan öğrencilerimiz üç yıldız almaya hak kazanmaktadır.

Kodris’te öğrencilerin görevleri çözerken kullanabilecekleri blok mod ve kod mod olmak üzere iki mod bulunmaktadır. Bu iki mod eş zamanlı çalışarak blok mod da çalışan öğrencinin çağırdığı bloğun metin kodunu görmesini sağlarken, kod modun da çalışan öğrencinin zorlandığı kısımlarda blok moddan destek almasını sağlar. Kod moduyla gerçek kodlama yapılırken, kodun karşılığı olan algoritmaya bağlı blok dizimi blok modu sekmesi altında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Blok modunda ise öğrenciler gerekli algoritmayı oluştururlarken karşılığı olan gerçek kod sistem tarafından kod modu sekmesi altında otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu sayede öğrencileriniz Python dilinin döngüler, değişkenler, fonksiyonlar, koşullar ve daha birçok konusunu öğrenmiş olacaklardır.

Kodris Öğretmen Paneli

Neden Python?

Kodlama eğitimine yeni başlayanlar için en uygun kodlama dillerinde biri olan Python programlama dili sayaesinde öğrencilerimiz kullanılan platformlardan bağımsız bir şekilde her türlü yazılımı geliştirebilmektedir. Yazımı ve anlaşılması kolay söz dizimi sayesinde günümüzde en popüler diller arasında yer alan Python dili sayesinde öğrencilerimiz kodlamayı severek öğrenmektedir.

MEB tarafıdan Eylül 2017 itibariyle yayınlanan Billişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kitabında Python programlama dilinin öğretilmesi belirtilmiştir.

IEEE.ORG tarafından yapılan araştırmaya göre 2019’un en iyi programlama dilinin Python olduğu açıklamıştır.

Kaynak: IEEE Spectrum

Neden Python?

Şimdi Ücretsiz Deneyin

Yüz binlerce öğrenci, öğretmen ve okul Kodris kullanıyor