SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme Kodris Eğitim Teknolojileri ve Ticaret A.Ş.(“Kodris”) tarafından geliştirilip 01.09.2016 tarihinde kullanıma sunulan, 100+ ekrandan oluşan ilkokul, orta okul ve lise seviyesinde kodlama eğitimi veren platform, firmanın “Kodris Studio” versiyonun belirtilen süre içerisinde ALICI KURUM tarafından kullanılmasını içerir. İşbu sözleşme Kodris Eğitim Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. ve ALICI KURUM arasında yukarıda belirtilen tarihte 2 nüsha olarak taraflarca imza edilmiştir.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

İşbu sözleşme aşağıda detayları yazılı “Kodris Studio” versiyonunun belirtilen tarihler arasında ALICI KURUM’un kullanımına yönelik şartları düzenlemektedir. İşbu sözleşmede kullanılan tüm kullanım ve ödeme şekilleri için uluslararası ticaret örgütü (ICC) tarafından belirlenen kurallar ve terimler aynen geçerlidir.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİĞİ

Kodris Eğitim Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilip 01.09.2016 tarihinde kullanıma sunulan, 100+ ekrandan oluşan ilkokul, orta okul ve lise seviyesinde kodlama eğitimi veren platform, firmanın “Kodris Studio” versiyonudur. Firmanın ürünü olan “Kodris Studio”, https://kodris.com web adresinden hizmet vermektedir. ALICI KURUM belirtilen tarihler arasında bu versiyonu kullanmayı taahhüt eder. Ürün ALICI KURUM’a verilen özel yetkilendirme ile web üzerinden hizmet verir. Online eğitim ekranlarının yanında müfredat rehberi, öğretmen rehberi, ders planları, öğretmen paneli hizmetlerinden de belirtilen süre içerisinde ALICI KURUM yararlanır.

YARARLANMA KOŞULLARI

Aşağıda bulunan “siteden yararlanma koşulları” siteden yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır.

Kodris.com sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır. Kodris.com bu sözleşme koşullarında her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler yayına girdiği andan itibaren yürürlük kazanır. Kodris.com sitesi, ticari ve gayri ticari bölümler içeren bir sitedir. Ücretsiz deneme kullanıcısı olmak herhangi bir ücrete tabi değildir. Ancak aktif olarak sitenin tamamından yararlanmak için alınması gereken “Bireysel” veya “Kurumsal” alımlar için belli miktarlarda ücret ödenmesi gerekmektedir.

Kodris.com fikri haklara saygılıdır. Aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler. Hiçbir kullanıcı fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde Kodris.com’dan yararlanamaz. Yine, Kodris.com’un isim hakkı, içeriği, şablonu, tasarım içindeki tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

Kullanıcı, aşağıda sınırlı olmamak üzere sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan, bireysel veya kurumsal kullanıcının Kodris.com ile ilgili tüm aktivitelerinden tamamı ile kendisi sorumlu olup bu gibi durumların ortaya çıkması halinde kullanıcının ücretli veya ücretsiz yararlanma hakkı münhasıran Kodris.com tarafından durdurulabilir.

  • Diğer bir kullanıcı, katılan veya 3. kişi veya varlık üzerinde her ne şekilde olursa olsun Kodris.com ve sağladıklarını kullanarak zararlı, tehdit edici ve rahatsız edici olmak,
  • Kodris.com’a, hukuka aykırı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, kaba, müstehcen, adap ve ahlaka aykırı, ırkçı, etnik, veya bunlara benzer reddedilir nitelikte bilgi, veri, dosya, bağlantı, donanım, ileti veya diğer materyaller göndermek,
  • Kodris.com’a girerken veya ondan yararlanma sırasında nasıl olursa olsun, kasten veya kasdi olmaksızın, yürürlükteki herhangi bir yasa hükmünü çiğnemek,
  • İş amacı ile düzenlenmiş alanlar dışında, istenmeksizin reklam ve promosyon materyalleri ile benzerlerini göndermek veya iletmek,
  • Yazılım kullanarak sistemin herhangi bir bölümünde en az bir işlem gerçekleştirmek,
  • Herhangi bir patent, tescilli marka, ticari sır, telif hakkı veya fikri hakların herhangi bir parçasının ihlali anlamı taşıyacak bir içeriği Kodris.com’a iletmek ve orada kaydına meydan vermek.

BİREYSEL SORUMLULUKLAR

Bireysel kullanımlarda kurallar ve talimatlar şöyledir:

Öğrencilerin hesaplarını açmak, yönetmek ve korumak için sorumludurlar. Özellikle öğrenci hesaplarını oluştururken öğrencilerinizin kişisel bilgilerini (örneğin tam adı, doğum tarihi vb.) kullanmalarını tavsiye etmiyoruz.

Kodris.com üzerinde hiçbir şekilde ekranları çoğaltamaz, değiştiremez, dağıtamaz, farklı türevlerini oluşturamaz.

Öğrenci 13 yaşın altındaysa: Öğrencilerin kodris üzerindeki işlemlerinde temsilci ebeveyni olmalıdır. Ebeveyn hesaplarını açmak, yönetmek ve korumak için sorumludurlar.

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini ve Koruma Yasası (“COPPA”) uyarınca, 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgi almadan önce, açık ve doğrulanabilir ebeveyn izni almaları gerekmektedir. Gerekli bu izinler bireysel kullanımlarda ebeveyn tarafından Kodris’e bildirilmelidir. Bu vesile kurum 13 yaş altındaki çocuklar, ailelerinden izin alarak ebeveyninin tam yetki ve haklara sahip olduğunu kabul etmiş olur.

KULLANICI BİLGİLERİNİN TOPLANMASI VE KULLANIMI

Kodris.com, kullanıcılarından, web sitesinin birden çok değişik noktalarında ad, soy adı, e-mail adresi, posta adresi, doğum tarihi, mesleği, cinsiyeti, yaşadığı şehir, cep telefonu numarası (mecburi değil) ve bunlar gibi kişisel bilgiler isteyebilir. Kodris.com, topladığı bu bilgilerin tek sahibi olup, bu bilgileri, burada “yararlanma koşulları”nda açıklananlardan başka bir şekil ve amaçla kullanmayacaktır. Toplanan bilgileri 3. kişilere kesinlikle satmayacak, ancak e- mail gönderimi sürecinde hizmet alınan firmalarla sadece ad, soyad, e-posta adresi gibi zorunlu bilgileri paylaşacaktır.

SİTEYE GİRİŞ

Bir kullanıcının (Bireysel veya Kurumsal) Kodris.com’a girebilmesi için öncelikle kayıt formunu eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir. Bu formda yer alan, isim, telefon, e-mail adresi gibi bilgiler Kodris.com tarafından site hakkında kullanıcının bilgilendirilmesi ve irtibat sağlanması için kullanılır. Bütün bilgilendirme kanalları üyelik esnasında standart olarak açıktır. Bilgilendirme almak istemeyen üye her bir bilgilendirme kanalı için ayarlarını tercihi yönünde istediği zaman değiştirme (açma/kapatma) hakkına sahiptir. Üye tarafından kapatılan bir bilgilendirme kanalından Kodris.com asla bilgilendirme yapmaz. Cinsiyet, meslek grubu ve bunlar gibi verilmesi veya verilmemesi kullanıcının seçimine bırakılmış bilgiler ise kullanıcıya özgü yararlanma sağlanması için istenilmekte ve verilmesi önerilmektedir.

KULLANIM SÜRESİ

Bireysel kullanıcıların Kodris.com’u kullanım süresi 1 (bir) yıldır (365 gün). Bireysel alımlar için kullanım başlangıç tarihi satın alma işleminin onaylandığı tarihtir. Takip eden yılın aynı günü kullanım bitiş tarihidir. Başlangıç tarihinden itibaren takip eden yılın aynı gününde kullanım otomatik olarak sona erecektir.

SİPARİŞLER

Sipariş formu ile kullanıcıdan talep edilen isim ve gönderme adresi ile kredi kartı numarası ve son kullanma tarihi gibi ödeme bilgileri, sipariş edileni kullanıcıya ulaştıracak satıcı için sipariş formunun doldurulması ve siparişin bedelinin tahsili ile faturalandırılması, bu aşamalardan herhangi birisinde sorun çıkması halinde kullanıcı ile temasa geçilip sipariş işleminin tamamlanmasında kullanılır. Kodris.com kredi kartı ile yapılan alımlarda kullanıcısının kredi kartına ait hiçbir veriyi toplamaz/depolamaz. Kredi kartı ile alımlarda son aşama olan ödeme aşamasında, kullanıcı seçtiği bankanın ödeme sayfasına yönlendirir. Bu sayfa yeni bir pencerede açılır ve kullanıcı bu sayfada istenen bütün bilgilerini doğrudan ilgili banka ile paylaşır. Kodris.com kredi kartı ile alımlarda günümüzün en üst güvenlik teknolojisi kabul edilen “3D SECURE” (3 Boyutlu Güvenlik) teknolojisini kullanır. Bu şekilde kullanıcısı kredi kartı bilgilerini sadece seçtiği banka ile paylaşmış olur ve ödemesini “banka seviyesinde güvenli ödeme altyapısı üzerinden” gerçekleştirir. Kodris.com uzmanlık alanı olan kodlama eğitimi hizmetinin satışını yapmaktadır.

BAĞLANTILAR

Kodris.com, diğer sitelere bağlantılar içermektedir. Bu bağlantılar yolu ile ziyaret edilebilen diğer sitelerin gizlilik konusundaki prensip ve uygulamalarından Kodris.com’un sorumlu olmayacağı bilinmelidir. Bu “yararlanma koşulları” nda beyan edilen gizlilik sözü, sadece Kodris.com tarafından toplanan kullanıcı bilgileri için geçerlidir. Bağlantılarla geçiş yapılan sitelerin, ayrıca toplayacakları kullanıcı bilgileri konusundaki gizliliğe yönelik beyanları bu sitelerde ayrıca okunmalıdır.

İNCELEME VE YARIŞMALAR

Kodris.com, kullanıcılardan, zaman zaman inceleme ve yarışmalar için bilgi toplayabilir. Bu yarışma ve incelemeler içinde yer almak veya almamak ve bu karar doğrultusunda istenilen bilgileri vermek veya vermemek tamamen kullanıcının isteğine bağlı olup, elde edilen kullanıcı bilgileri, yarışmalarda kazananları ve ödülleri haberdar etmek, incelemelerde ise kullanımı kontrol etmek, geliştirmek ve siteyi tatmin edici hale getirmek amacı ile kullanılır.

SİTEYE DAVET

Bir kullanıcı, herhangi bir arkadaşını Kodris.com hakkında bilgilendirmek için ilgili servisi kullanmayı seçtiğinde, kendisinden, arkadaşının isim ve e-mail adresi istenecek ve bir kere gönderilecek bir e-mail ile arkadaşı, Kodris.com ‘u ziyaret etmeye davet edilecektir.

GÜVENLİK

Kodris.com, kullanıcı bilgilerini korumak için bütün ön uyarılara yer vermektedir. Kullanıcı, kişisel bilgileri Kodris.com’a verdiğinde, bu bilgiler internet üzerinde veya diğer alanlarda korunur.

ÖZEL ÖNERİLER

Kodris.com, yeni kullanıcılarına, kullanıcı şifresi ve ismini doğrulamak için hoş geldin mesajı gönderir. Yine, ara sıra haber bülteni, ürün, servis, özel uğraşlar ve haberler ile ilgili bilgileri kullanıcılara gönderebilir. Bu bilgilerin kendisine ulaşmasını istemeyen kullanıcı, sitenin TERCİHLER bölümünden ilgili seçenekleri düzenleme hakkına sahiptir.

SİTE VE HİZMETLER KONUSUNDA GÜNCELLEME

Kodris.com, aynı zamanda, site ve servisleri ile ilgili güncelleştirme açıklamalarını kullanıcılara gönderir. Kullanıcı servis hakkında önemli bilgiler içeren bu açıklamaları almak zorundadır. Kodris.com, servislerin istekleri ve kullanıcı e-mail ve telefon hesapları ile ilgili olarak kullanıcı ile iletişim kurabilir.

KİŞİSEL BİLGİLERDE DÜZELTME VE GÜNCELLEME

Eğer kullanıcının kendisini tanımladığı kişisel bilgiler değişirse veya kullanıcı artık Kodris.com ‘un kullanıcısı olmayı istemezse, Kodris.com kullanıcının site iletişim formu üzerinden göndereceği yazılı mesaj doğrultusunda kendisinde yer alan kullanıcıya ait kişisel verilerin yerinin değiştirilmesi, kaldırılması, güncelleştirilmesi veya düzeltilmesi yolunu sağlamaya çalışacaktır.

YARARLANMANIN DURDURULMASI

Kodris.com, sözleşme maddelerine aykırı davrandığını düşündüğü herhangi bir bireysel veya kurumsal kullanıcının Kodris.com’dan yararlanmasına her zaman engel olabilir. Bu durumdaki kullanıcı, Kodris.com’dan aktardığı tüm verileri yok etmek zorunluluğundadır.

GARANTİ ŞARTLARI ve ÇEKİNCELER

Kodris.com’un kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfi gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan Kodris.com kesinlikle sorumlu tutulamaz. Kodris.com olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez. Yine Kodris.com hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir. Kodris.com kullanıcıları tarafından, Kodris.com’dan yararlanılarak satın alınmaya karar verilen veya satın alınan herhangi bir ürünün kalitesi, güvenli oluşu, yasal oluşu fiyatı ve bunlar gibi özellikleri Kodris.com’un garantisinde değildir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Üye, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Ankara ilindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta abonenin e-posta adresine gönderilmiştir.

İşbu sözleşme üyelik süresinin hitamı, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Kodris tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

ADRES / İRTİBAT

Kodris Eğitim Teknolojileri ve Ticaret A.Ş

Muallimköy Mahallesi, Deniz Cd. No:143-5, 41400 Gebze/Kocaeli

E-Posta: info@kodris.com