Kodris Eğitim Teknolojileri ve Ticaret A.Ş.(“Kodris”) tarafından geliştirilip 01.09.2016 tarihinde kullanıma sunulan, 100+ ekrandan oluşan ilkokul, orta okul ve lise seviyesinde kodlama eğitimi veren platform, firmanın “Kodris Studio” versiyonudur. Firmanın ürünü olan “Kodris Studio”, https://kodris.com web adresinden hizmet vermektedir. Bu amaçla bağlı olarak anılan websitesindeki metinler, müfredatlar, videolar, grafikler, fotoğraflar, e-posta bildirimleri başta olmak üzere ilgili ürün ve hizmetleri (“Hizmetler”) kullanıma sunmaktadır.

Şeffaflık, kişisel verilerin korunması alanında bizim için en önemli başlıklardan birini oluşturmaktadır. Gerek kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirirken, gerekse size daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatmak için kişisel verilerinizi işlediğimiz esnada size gerekli olan bilgilendirmeyi yapmak amacıyla bu Bildirim’i hazırladık. Kodris’in Gizlilik Politikası, hangi kişisel verileri topladığımızı, neden topladığımızı ve bu bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır.

Kodris’in hizmetlerinden faydalanırken ya da faydalanmadan önce; idari, teknik ve fiziki korumalar sağlanmanın yanı sıra izinsiz kullanımları, paylaşımları veya erişimi engellemek amacıyla topladığımız kişisel verilerinizin, kullanılmasına ve paylaşmasına dair vermiş olduğumuz güvenceleri içeren bu Gizlilik Politika‘mızı lütfen dikkatle okuyunuz. Her türlü görüş, öneri veya sorularınız için https://kodris.com/iletisim veya support@kodris.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Kodris Gizlilik Prensipleri

Gizlilik Politikamızı, aşağıda belirlemiş olduğumuz ilkelerle desteklemekteyiz:

 1. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için güvenli bir öğrenme ortamı yaratmaya büyük önem veriyoruz. Verilenizin korunmasını sağlamayı görev bilerek ciddiyetle ele alıyoruz.
 2. Kurslarımızı denemeniz için kişisel verilerinizi paylaşmanızı istemiyoruz (sadece IP adresiniz işlenmektedir). Ancak, hesap oluşturmadan kursların tamamına erişim sağlayamazsınız.
 3. Öğrencilerden veya öğretmenlerden verilerini toplamamızın tek nedeni, her öğrenciye mükemmel bir kodlama eğitimi verme misyonumuzda daha da başarılı olmaktır.
 4. Misyonumuzu gerçekleştirmek ve kurslarımızın kalitesini değerlendirmek için tarafımızca veya okul ortaklarımız aracılığıyla üçüncü taraflara sağlanan öğrenci akademik verilerindeki verilerini anonimleştiriyoruz.
 5. Kişisel verilerinizi satmıyor ve reklam alanları için kullanmıyoruz..
 6. Bizim için bir diğer önemli husus, kendilerine ait veriler üzerindeki kontrol hakkını en iyi şekilde öğrencilerimize sağlamaktadır. Aşağıda ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere, tarafımıza sağladığınız kişisel verilere erişmeniz ve bunları kontrol etmeniz için çalışıyoruz.
 7. Okullar tarafından iletilen öğrenci kişisel verilerini güvenle saklamayı taahhüt ediyoruz.
 8. Ortaklarımızı, gizlilik ve güvenlik politikalarımıza aynı şekilde sıkı sıkıya bağlı kalmaları ve bu şartlara uymaları için destekliyor; yakından takip ediyoruz.

Gizlilik Politikası

Kodris.com (“Web Sitesi”) adresindeki web sitemizde her yaştan öğrenci için güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Sitemizin ziyaretçileri ve kullanıcıları ile eğitim programlarımıza bireysel olarak katılanlar “Kullanıcı” ve topluca “Kullanıcılar” olarak anılacaktır. Öğrenci hesabı oluşturan kullanıcılara “Öğrenci”; benzer şekilde, öğretmen hesabı oluşturan tüm kullanıcılara “Öğretmen” olarak anılacaktır.

Gizlilik Politikamız, kullanıcılarımızdan hangi verileri topladığımızı, korumak için ne yaptığımızı ve bu verileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Hizmetlerimize erişim sağlamanız, bunları kullanmanız, faydalanmanız veya bu sebeplerle sitemizde paylaşım yaptığınız her türlü veri Gizlilik Politikamıza tabidir ve Gizlilik Politikamıza tabi olan her hüküm Hizmet Kullanım Koşulları sözleşmemizin bir parçasıdır. Web Sitemizi ziyaret ederek veya kullanarak, bu Gizlilik Politikasında açıklanan veri işleme şartlarını açıkça kabul etmiş olursunuz.

Topladığımız Veriler ve Verilerin Kullanımı

Aşağıdaki bölümlerde, Kodris’in sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan herhangi bir veriyi ifade eden kişisel verileri toplama amaçlarını ve kullanma yöntemleri açıklanmaktadır.

Kalıcı çerezler veya IP adresleri de (“Kalıcı Tanımlayıcılar”) dahil olmak üzere, elde ettiğimiz kişisel olmayan bilgiler ve teknik bilgiler ile kullanıcılardan gelen isim, soyisim, görünen ad, e-posta adresi, okul ismi ve adresi, telefon numarası gibi verileri (“Kişisel Veriler”) içermektedir.

Öğrenci verileri, öğrenci kayıtları ve öğrenci tarafından oluşturulan içerikler de dahil olmak üzere öğrencilerden topladığımız tüm bu verileri bu metinde “öğrenci verileri” olarak nitelendirilmektedir.

Kodris (“Biz” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. İşbu politika ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi (“Bildirim”) ile topladığımız kişisel verilerin, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve Birleşik Krallık Veri Koruma Yasası (The UK Data Protection Act 2018) olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğunu hedefliyoruz. GDPR kapsamında kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hususları ile ilgili detaylı bilgiye www.kodris.com/en/privacy.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Kodris, hesap oluşturmayı seçmedikleri sürece hizmetlerden faydalanan öğrencilerden herhangi bir kişisel veri toplamaz. Deneme sürümü kullanmak için kayıt yapmak gerekmemektedir. Hizmetlerimizi hesap oluşturmadan deneyebilirsiniz, ancak ilerlemeniz kaydedilmez ve sınırlandırılır.

Aşağıdaki tabloda, Kodris’in kayıtlı kullanıcılarından topladığı veriler detayları ile açıklanmaktadır. Lütfen bu tabloyu dikkatlice inceleyeniz.

Kodris tarafından toplanan öğrenci hesabı verileri
Veri Kategorisi Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
Kimlik Ad Soyad Kullanıcı Sözleşmenin kurulacağı kişinin belirlenmesi Kullanıcı ile kurullan kullanım sözleşmesini kurulmasını ve ifası için Kimlik verisini işlememizin gerekli olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.
Diğer Öğrenim Görmekte Olduğu Kurum Kullanıcı Kullanıcı’nın öğretmen hesabıyla eşleştirebilmesi Kullanıcı ile kurulan kullanım sözleşmesinin ifası için Kullanıcı’nın Öğrenim Görmekte Olduğu Kurum verisini işlememizin gerekli olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor
İletişim Bilgisi Velinin/Vasinin Telefon Numarası Kullanıcı’nın Velisi/Vasisi Kullanıcı’nın Velisi/Vasisi ile iletişim sağlanarak kendisinden izin/icazet alınması Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle Veli/Vasi’den izin/icazet almamız için İletişim verisini işlememizin zorunlu olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor
Velinin/Vasinin E-posta Adresi Üyelik formunun doldurulması ile, Otomatik Yapılamıyor
Kodris tarafından toplanan velilere ait öğrenci hesabı verileri
Veri Kategorisi Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
İletişim Velinin/Vasinin Telefon Numarası Kullanıcı’nın Velisi/Vasisi Kullanıcı’nın Velisi/Vasisi ile iletişim sağlanarak kendisinden izin/icazet alınması Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle Veli/Vasi’den izin/icazet almamızın hukuki yükümlülüğümüz için zorunlu olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor
Velinin/Vasinin E-posta Adresi Üyelik formunun doldurulması ile, Otomatik Yapılamıyor
Kimlik Ad Soyad Kullanıcı Sözleşmenin kurulacağı kişinin belirlenmesi Kullanıcı ile kurulan kullanım sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla Kimlik verisini işlememizin gerekli olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Yalnızca uyuşmazlık hallerinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.
Diğer Öğrenim Görmekte Olduğu Kurum Kullanıcı Kullanıcı’nın öğretmen hesabıyla eşleştirebilmesi Kullanıcı ile kurulan kullanım sözleşmesinin ifası için Kullanıcı’nın Öğrenim Görmekte Olduğu Kurum verisini işlememizin gerekli olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor
Kodris tarafından toplanan öğretmenlere ait hesap verileri
Veri Kategorisi Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
Kimlik Ad Soyad Üye olmak isteyen Eğitici Sözleşmenin kurulacağı kişinin belirlenebilmesi Üye ile kurulan kullanım sözleşmesinin kurulması ve ifası için Kimlik verisini işlememizin gerekli olmasıı Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Yalnızca uyuşmazlık hallerinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir
İletişim Telefon Numarası Üye olmak isteyen Eğitici Üye ile tercih ettiği yollardan iletişime geçilebilmesi Üye ile iletişime geçebilmemiz amacıyla İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor.
E-posta Adresi
Mesleki Bilgi Çalıştığı Eğitim Kurumu Üye olmak isteyen Eğitici Üyenin Öğretmen Hesabı’nda sağlanan özelliğin kullanılarak öğrencileri kaydetmesi Üye ile kurulan kullanım sözleşmesinin ifası amacıyla Mesleki Bilgi verisini işlememizin gerekli olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor

Öğretmenler, öğrencileri adına hesap oluşturabilir. 16 yaşından küçük çocuğa Kodris hesabı açan öğretmenler, kendileri veya çalıştıkları eğitim kurumunun, çocuğun yasal temsilcisi veya ebeveynlerinden, başkaca hiçbir ticari amaç olmaksızın okulun eğitim amacına uygun ve sınırlı olarak, çocuğun kişisel verilerini almak ve kullanmak için gerekli rızayı aldıklarını ve bu amaçla çocuğu temsil ettiklerini beyan ve garanti ederler. Ayrıca, çalıştıkları eğitim kurumu adına işlem yapmaya yetkili olduklarını ve bu Gizlilik Politikası ve eklerindeki tüm hükümlerine uyacaklarını, aydınlatma yükümlülüklerini veri sorumlusu sıfatıyla yerine getireceklerini taahhüt ederler.

Öğretmen bölümündeki öğrencilerin verileri, öğretmenin kontrolü altında olacaktır. Öğretmenler, eğer kullanıcının hesabı kendi kursları ile ilişkiliyse öğrencilerinin seviyesine, görünen adına ve e-posta adreslerine erişebilecektir

Öğrenciler ve öğretmenler, hesap ayarları sayfasından Kodris hesaplarındaki kişisel bilgilerini diledikleri zaman güncelleyebilir, düzeltebilir veya silebilir. 18 yaşın altındaki bir öğrencinin ebeveyni veya yasal koruyucusu, öğretmeninden velisi veya vasisi olduğu öğrenci hesabına erişim izni isteyerek kişisel bilgileri gözden geçirebilir ve varsa hatalı bilgileri düzeltebilir. Bu uygulamayı öğrencinin kendi hesabından yapabilir. Öğretmenler ayrıca sorumlu oldukları öğrencilerin şifresini sıfırlayabilir.

Üçüncü Taraf Kimlik Doğrulama Hizmetlerinden Alınan Bilgiler

Bir Kimlik Doğrulama Hizmeti (Google Hesapları, Microsoft Hesapları veya Facebook Connect gibi) aracılığıyla Kodris hesabı oluşturmak isterseniz, Kodris’e bu Gizlilik Politikası ve yukarıda tablolar ile uyumlu olarak Kimlik Doğrulama Hizmetinizle ilişkilendirilmiş bilgileri işleme ve kullanma izni verirsiniz.

Kimlik Doğrulama Hizmetleri aracılığıyla bize gönderilen bilgilerin kontrolünü sağlamak ve aldığınız hizmetlerdeki gizlilik ayarlarınızda değişiklik yapmak yükümlülüğü size aittir. Hizmetlerimizi kullanmadan ve sitemize bağlanmadan önce lütfen kullanacağınız Kimlik Doğrulama Hizmetinin kullanım şartlarını ve gizlilik politikalarını dikkatle inceleyin.

Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler

Bazı durumlarda, kişisel verileriniz dahil olmak üzere üçüncü taraflardan veya web sitesi dışındaki kaynaklardan veri edinebiliriz. Örneğin, Kodris’e ödemelerinizi Iyzico veya kredi kartı ile yaparsanız, teşekkür notu göndermek için adınızı ve e-posta adresinizi alabiliriz. Diğer kaynaklardan gelen bilgileri Web Sitesi üzerinden topladığımız Kişisel Bilgiler ile birleştirirsek veya ilişkilendirirsek, bu bilgileri Gizlilik Politikamız uygun olarak Kişisel Veri nitelendiririz.

Çerezler

Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş öğrenme ve kaliteli bir deneyim sağlamak için, tarayıcınızdan veya cihazınızdan tarayıcı dili ayarları, standart günlük dosyaları, web işaretçileri veya piksel etiketleri de dahil olmak üzere belirli teknik bilgileri otomatik olarak kaydeden çeşitli teknolojiler kullanabiliriz. Bu teknik bilgiler Internet Protokolü (IP) adresinizi, tarayıcı türünüzü, internet servis sağlayıcınızı (İSS), yönlendirme veya çıkış sayfalarını, tıklama akışı verilerini, işletim sistemini ve Web Sitesini ziyaret ettiğiniz tarih ve saatleri içerebilir. Bu bilgiler, Kullanıcılarımızın Web Sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili verileri takip etmek için çeşitli teknolojik araçlar kullanıyoruz. Örneğin: Kayıtlı bir üye olsanız da olmasanız da çoğu web sitesi gibi, bir veya daha fazla çerez gönderebiliriz (Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen bir dizi alfa sayısal karakter içeren küçük metin dosyaları). Çerezler (Tanımlama Bilgileri), tarayıcınız aracılığıyla bir web sunucusu tarafından bilgisayarınıza yüklenen küçük veri dosyalarıdır. Web siteleri, tanımlama bilgilerini tarayıcınız ile sunucu arasında bağlantı kurulduğunda sizi tanımak için kullanır. Tanımlama bilgileri, bir web sitesinin ziyaretçileri tarafından daha kolay kullanılabilmesi için tasarlanır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit tanımlama bilgisi mevcuttur: Temel Tanımlama Bilgileri, Performans Tanımlama Bilgileri, İşlevsel Tanımlama Bilgileri ile Analitik Tanımlama Bilgileri. Web Sitesi’nde temel tanımlama bilgileri ile kalıcı tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Oturum tanımlama bilgileri, kullanıcının bilgisayarında Kodris Web Sitesi’nden çıkana kadar saklanan geçici tanımlama bilgileridir. Kalıcı tanımlama bilgileri ise kullanıcının bilgisayarında kullanıcı onları silene kadar saklanır. Tanımlama bilgilerinin ömrü, kullanıcının tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişebilir.

 • Temel Tanımlama Bilgileri: Web sitesinin kullanıcılar için düzgün çalışmasını sağlar. Örnek olarak, kimlik doğrulaması yaptığınızda ve giriş yaptığınızda tarama oturumunuz sırasında ziyaret ettiğiniz her sayfaya şifrenizi tekrar girmeniz istenmez.
 • Performans Tanımlama Bilgileri: Bu tanımlama bilgilerinin kullanılması, sayfa sahibinin sayfa ziyaretlerinin sıklığı, ilgili hata mesajları (varsa), kullanıcıların sayfalarda geçirdiği süre ve kullanıcıların web sitesinde nasıl gezindikleri gibi verilerin toplanmasını sağlar. Bu bilgiler, web sitesinin performansını iyileştirmek için kullanılmaktadır.
 • İşlevsel Tanımlama Bilgileri: Web sitemizi kişiselleştirmemize, daha hızlı ve daha kullanıcı dostu hale getirmemize yardımcı olur. Örneğin, işlevsel çerezler sayesinde Web Sitesi dil ayarınızı (Türkçe ve İngilizce) hatırlayabilmektedir
 • Analitik Tanımlama Bilgileri: Web sitemizi ve kurslarımızı optimize etmemize yardımcı olacak teknik bilgileri toplamak için kullanılmaktadır. Örneğin, analitik çerezler sayesinde öğrenciler arasında hangi derslerin en popüler olduğunu belirleyebilmekteyiz

Genel olarak internet tarayıcıları, tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul etmek üzere önceden tanımlanmıştır. Tarayıcılar, tanımlama bilgilerini engelleyecek şekilde veya kullanıcıyı cihaza tanımlama bilgisi gönderildiğinde uyaracak şekilde ayarlanabilir. Tanımlama bilgilerinin yönetimi tarayıcıdan tarayıcıya değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım menüsüne bakın.

Çerezleri silme ve engelleme veya çerezler hakkında daha genel bilgi almak için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

Kodris, e-posta göndermek için e-posta hizmetleri, web sitesi kullanımımızı anlamak için analitik şirketleri veya videolarımızı saklamak için sosyal ağ platformları gibi çeşitli üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanmaktadır. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların hizmetlerimiz aracılığıyla veri toplamak için kendi çerezlerini, web işaretlerini ve benzer teknolojilerini yerleştirmelerine zaman zaman izin vermekteyiz. Bu teknik bilgiler doğrudan ve otomatik olarak üçüncü taraflarca işlenmekte olup Kodris’in hiçbir dahli bulunmamaktadır. Örneklerle sınırlı olmamak kaydıyla, hizmetlerimizi sağlamak için üçüncü taraf ve bunlarla ilişkili şu servisleri kullanmaktayız: sunucularımızı ve verilerimizi depolamak için Yandex; e-posta göndermek için info@kodris.com ; müşteri desteği için support@kodris.com; kullanıcılara kod oluşturma işlemlerini telefonlara göndermek için GüvenSMS; Ödemeler için Iyzico ve Web Sitemizin nasıl kullanıldığını anlamak için Google Analytics.

Kodris, web sitemizde reklam yayınlanmasına izin vermemektedir. Web arama geçmişinizi üçüncü taraf internet web sitelerinde veya arama motorlarında toplama olanağımız bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bir web araması yoluyla Kodris Web Sitesine eriştiğiniz durumlarda, web tarayıcınız bize otomatik olarak Kodris’i bulmak için kullandığınız web arama terimini sağlayabilmektedir. Facebook ve Twitter gibi üçüncü taraf sosyal ağ hizmetlerini kullanılması tamamen sizin tercihiniz ve kontrolünüz altındadır.

Kodris web sitesinden aracılığıyla bağlanılan üçüncü taraflar hizmet sağlayıcıları tarafından bazı verileriniz işlenebilir. Örneğin, Kodris hizmetlerini satın almak için kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı, ödeme bilgilerinizi işleyebilmektedir.

Özel İçerik Yükleme

Öğrenci ve öğretmen profilleri fotoğraflarla özelleştirilemez.

Toplamadığımız Bilgiler

Kodris, ödeme araçlarını doğrudan toplamaz veya saklamamaktadır. Banka tarafından yalnızca ödeme başarısız bilgileri (“3D güvenli başarısız” gibi) almaktayız.

Öğrenci E-posta Adresleri

Kullanıcı hesaplarına giriş için bir öğrenci e-posta adresi kullandığında, Kodris sağlanan bu e-posta adresini saklamaktadır. Saklanan e-posta adresi yalnızca giriş, hesap yönetimi ve şifre kurtarma amacıyla kullanılmaktadır. Kodris’in sunucularında depolanan e-posta adreslerini görüntüleyebilmesi için hesap sahibinin şifre sıfırlama isteği yollaması gerekmektedir. Bu noktada, hesap sahibine şifre sıfırlama bağlantısı göndermek için kaydolduğu e-posta adresini girmesi istenmektedir.

Ek olarak, bir kullanıcı bizimle müşteri destek sayfalarımız aracılığıyla iletişim kurması durumunda yanıt vermek için e-posta adreslerini işlemekteyiz.

16 Yaş Altı Çocuklar

Ebeveynler ve vasilerin çocuklarının internet faaliyetlerinin takibinde menfaatlerini korumaları için aktif rol oynamalarını teşvik etmekteyiz. Ebeveyinler ve vasiler, internette yabancılarla sohbet etmenin tehlikeli olabileceği konusunda küçükleri uyarmalı ve Hizmetin kullanımını denetleme dahil olmak üzere çocukları korumak için uygun tedbirleri almalıdır.Bu nedenle çocuklara ilişkin her türlü yasayı ciddiyetle ele almaktayız. Yasal mevzuatlara göre olgunluk çağının altındaki çocuklar, bu sözleşmeyi ebeveynlerin veya yasal vasilerinin onayıyla kabul etmeleri gerekmektedir. Kodris aşağıda bu Gizlilik Politikasında ve GDPR ekinde detayları ile açıklandığı üzere, GDPR uyumluluğunu sağlamak için Avrupa Ekonomik Alanında 16 yaşın altındaki kullanıcıların kişisel verilerin işlenmesini minimize etmek için adımlar atmaktayız.

Hizmetlerimizi, yalnızca en az 16 yaşındaki (veya ilgili yargı bölgesinde geçerli olan eşdeğer en düşük yaştaki, ABD için 13 yaş) kullanıcılar tarafından kullanılabilir. 16 yaşın altındaysanız ve Kodris hesabınız size anlaşmalı bir eğitim kurumunun isteği sonucunda verildiyse ya da ebeveynleriniz veya vasiniz tarafından oluşturulmuşsa hizmeti kullanabilirsiniz. 16 yaşından küçük veya ilgili hukuk düzeninin belirlediği yaş sınırından küçük olan çocuklardan, ebeveynlerinin onay verdiği doğrulanmadığı takdirde kişisel bilgilerini bilerek işlemeyiz, kullanmayız veya paylaşmayız.

Hizmeti kullanabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti, hizmeti kullandığınız esnada bulunduğunuz ülke ya da yerleşik olduğunuz ülke dahil olmak üzere ilgili ülkelerin mevzuatı uyarınca Hizmeti almaktan men edilmemiş olmanız gerekir. Bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizde, yukarıdaki hükümleri anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

Eğitimci iseniz ve 16 yaşından küçük bir öğrenciye (“Çocuk”) bir Kodris hesabı açacaksanız, sizin veya çalıştığınız eğitim kurumunun çocuğu kaydettirmek için uygun izne sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmeksiniz. Ayrıca, çocuğun kişisel bilgilerini kullanım amacına uygun ve sınırlı olarak, başkaca hiçbir ticari amaç olmaksızın sadece çocuğun yararına ve gerekli ebeveyn onayını alarak kullandığınızı kabul etmektesiniz. Ek olarak, çalıştığınız eğitim kuruluşu adına bu şartlara bağlı kalmayı taahhüt etmektesiniz.

Çalışanlar ve Yetkili Taraflarca Kişisel Bilgilerinize Erişim Sınırlamaları

Kodris’in çalışanları, yöneticileri, temsilcileri ve iş ortakları Kodris’e verdiğiniz Kişisel Bilgilere erişmek için (örneğin ürün desteğine yardımcı olmak gibi) hizmetlerimizle ilgili hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru bir amaçları olmaları ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir nedene sahip olarak işlemeyi taahhüt etmektedir. Tüm veriler hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir. Kodris, yöneticilerinden, çalışanlarından, temsilcilerinden ve iş ortaklarından bu Gizlilik Politikasına uymalarını ve Kodris Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin gizli bilgi olarak ele almalarını talep etmektedir.

Veri Paylaşma veya Aktarma

Kişisel verileriniz dahil topladığımız hiçbir veriyi satmamakta veya finansal kazanç elde etmek gibi başka herhangi bir şekilde kullanmamaktayız.

Öğrenci verilerini öğretmeninizle ve bazı öğretmen verilerini öğrencilerle paylaşabiliriz

Öğrencinin ilerleme kaydetmesini, projelerin gerçekleştirebilmesi ve kursun devamlılığını sağlaması amacıyla için öğrencinin kayıtlı olduğu kursun öğretmenine öğrencinin hesabı verilerini paylaşmaktayız. Öğrenci, öğretmeninin görünen adı ve kurs bilgileri de dahil olmak üzere öğretmenleri hakkında sınırlı bilgi görmektedir.

Sınıf kullanımı ve öğrenci başarı verilerini okulunuzla paylaşabiliriz

Kodris kullanımının okullar tarafından denetlemesini desteklemek için sınıf, öğretmen ve okul seviyelerine ile öğrenci başarılarına veya başarı oranlarına ilişkin raporları okulların erişmesine izin verebilmekteyiz.

Destek için bizimle iletişime geçtiğinizde sınırlı veri paylaşabiliriz

Herhangi bir destek talebi ile bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde, isteğinizi işleme almak ve taleplerinizi yerine getirebilmek için Kodris destek temsilcilerine Kişisel Verilerinizi iletmenizi isteyebiliriz. Kodris destek temsilcileri Kodris’in bağlı veya bağımsız çalışanları olup kullanıcıların Kişisel Verilerinin saklı tutması ve yalnızca ürün destek taleplerinizi çözme amacıyla sınırlı olarak kullanmasını taahhüt eden bir sözleşme imzalamış olacaklardır.

Hizmetlerimizi geliştirmek ve kullanıcılarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için anonimleştirilmiş verileri paylaşabiliriz

Kodris hizmetlerimizi veya standartlarımızı geliştirmek için üniversiteler ve eğitim araştırma organizasyonları gibi üçüncü tarafla birlikte çalışabilmektedir. Online eğitim konusunda araştırma yapmak veya bazı programların, içeriklerin, servislerin, promosyonların ve sitemizin etkinliğinin anlaşılmasına yardımcı olmak gereken istatistiklerin verilerini yetkili iş ortaklarımızla hukukun izin verdiği ölçüde paylaşabiliriz. Bizden anonimleştirilmiş veri alacak araştırma ortaklarımızdan, kullanıcılarımızı tanımlamak için bu verileri kullanmaya çalışmayacaklarını önceden taahhüt etmelerini istemekteyiz.

Yasal talep olması durumunda verileri paylaşacağız

Kodris, yasal zorunlulukların yerine getirilmesi ya da yerel, uluslararası veya diğer hukuk kurallarının uygulanması sağlamak adına ve mahkeme kararı, hükümet kararı veya idari taleplere yanıt vermek adına, makul bir sebep varsa, Kişisel Verilerinizi paylaşabilir. Bazı durumlarda, kullanıcılara, öğretmenlere, okullara, ebeveynlere veya yasal vasilere bildirimde bulunmadan hukukun izin verdiği ölçüde bu tür paylaşımları yapabiliriz.

Kodris veya başkalarını korumak için gerektiğinde veya uygun olduğunda hukukun izin verdiği ölçüde veri paylaşabiliriz

Kodris, sorumluluklarımızı yerine getirmek, Kodris’i hileli, küfürlü veya yasa dışı kullanımlardan korumak, üçüncü taraf iddia ve iddialarına karşı araştırma yapmak ve kendimizi savunmak, hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak, kullanıcılarımız veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak veya kolluk güçlerine görevinin icrası için yardımcı olmak adına Kişisel Verileri, hukuken uygun veya gerekli olduğuna inandığımız durumlarda paylaşabiliriz.

Kişisel Verileri, birleşme veya satın alma da dahil olmak üzere iş modeli değişikliği durumunda paylaşabiliriz

Kodris’in başka bir şirket tarafından satın alınması, ortaklık yapması veya birleşmesi durumunda, kullanıcılardan topladığımız Kişisel Verileri bu tür değişikliklerinin bir parçası olarak aktarabiliriz. Ancak durum ne olursa olsun, işlediğimiz Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikasının sağladığı güvenlik ve mahremiyet düzeyinin, mümkün olabilecek en iyi şekilde sonrasında da sağlanacağından emin olunacaktır.

Veri Güvenliğine Yaklaşımımız

Web sitemizin güvenliği hem sizin ve bizim için önemlidir

Gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için, size hesap erişimi vermeden veya Kişisel Verilerinizde düzeltme yapmadan önce kimliğinizi doğrulamak için makul adımları atmaktayız. Kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımız veya koruduğumuz hakkında sorularınız varsa, lütfen bize ulaşın.

Web sitemizin ve bizle paylaşılan verilen güvenliğinin sağlandığından emin olmaya çalışıyoruz, ancak hiçbir güvenlik önlemi mükemmel değildir

Kodris, Kişisel Verilerinizin, öğrenci ve öğretmen verilerinizin ve hizmetlerimizle bağlantılı olarak tuttuğumuz diğer verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak adına yerel ve uluslarası diğer hukuk normlarının gerektirdiği fiziki, idari ve teknik koruma önlemleri alarak haklarınızın korunmasını sağlamaktadır. Bu koruma tedbirleri arasında veri merkezine fiziksel erişim kısıtlamaları, güçlendirilmiş sistem yapılandırması, iki faktörlü kimlik doğrulama, yama yönetimi, çökme kurtarma işlemi, çalışan güvenliği ve gizlilik eğitimi ile çalışanların özgeçmiş kontrolleri yer almaktadır. Verilerinizi aldıktan sonra Kodris, sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için ticari olarak makul çabayı göstermektedir. Bununla birlikte, alınan fiziksel, teknik veya idari güvenlik tedbirlerin her türden ihlali engelleyeceğini garanti etmemekteyiz. Kodris’e ilettiğiniz Kişisel Verilerin ve diğer verilerin güvenliğinden tamamen emin olamayız ve bu kapsamda bir garanti veremeyiz. Ancak, verilerinizin güvenliğine ilişkin bir ihlalin farkına vardığımız anda sizi elektronik yöntemlerle en kısa sürede bilgilendireceğiz.

Kullanım Koşulları ve Bildirimler

Web sitemizi ziyaret etmeyi seçerek, ziyaretiniz ve gizlilik konusuna ilişkin her türlü uyuşmazlığın bu Gizlilik Anlaşması ve Kullanım Hizmet Sözleşmesi şartlarına tabi olduğunu kabul etmektesiniz.

Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünün, yetkili bir mahkeme veya başka bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, geri kalan tüm hükümlerinin tam olarak yürürlükte kalması şartıyla söz konusu hüküm ortadan kaldırılacak ya da mümkün olan en az ölçüde kullanılacaktır.

Bu Gizlilik Politikası sizinle aramızdaki Kullanım Sözleşmesinin bütününü oluşturmaktadır. Bu koşullar Türkçe dışındaki dillerde kullanıcıya kolaylık sağlamak için hazırlanmıştır. Bu nedenle sözleşmeler arasında herhangi bir anlam çatışması bulunması durumunda Türkçe metnin kabul göreceğini kabul etmekseniz.

Ürün veya Hizmetlerimize İlişkin Bilgilendirmelerin Yapılması

Size kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sağlamak için kişisel verilerinizi, ürün veya hizmetlerimizin sizin beğeni, tercih ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi amacıyla işliyoruz. Bu kapsamda verileriniz size özel fırsatların sunulması amacıyla işlenebilir. Ek olarak, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, ürün tanıtımı yapmak ve kampanyalardan haberdar olmanızı sağlamak için pazarlama iletişimleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilir.

Kişisel Bilgilerinizi Dilediğiniz zaman inceleyebilir veya Silinmesini Talep Edebilirsiniz

Kişisel verilerinizi amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işler aramızdaki sözleşmeye ve yürürlükteki yasalar uygun olarak makul süre boyunca saklamaktayız.

Kodris hesabınız veya Kodris hizmetlerini kullanırken paylaşmış olduğunuz herhangi bir içeriğin silinmesi talebinizin yanı sıra; hizmetlerimiz aracılığıyla işlenen Kişisel Verilerinize erişmek, bunları değiştirmek veya itiraz etmek, kısıtlamak ya da silmek isterseniz support@kodris.com bize adresinden ulaşabilirsiniz. Taleplerinizi yürürlükteki yasalara uygun olarak derhal gözden geçireceğiz. Hesabınız kalıcı olarak silinmesinden önce, öğretmenin veya öğrencinin yanlışlıkla bir hesabı silmesi durumunda hesap kurtarmaya izin vermek için, 30 gün süre ile yedek kopya olarak sistemlerimizde depolanacaktır.

Uluslararası Ziyaretçiler

Kodris’in merkezi İstanbul’dadır. Web Sitemiz, Türkiye’de bulunan sunucularda işletilmekte ve yönetilmektedir. Size hizmetleri sunabilmek için verilerinizi Türkiye’ye aktarmakta ve orada işlemekteyiz. Web Sitemizi, Türkiye’den başka bir bölgede kullanmayı seçerek, Kişisel Verilerinizin Türkiye’deki sunucularımızda depolanmak üzere aktardığınızı anlamakta ve bu aktarıma rıza göstermektesiniz.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında hizmetlerimize erişim sağlayan kullanıcılarımızın kişisel verileri, saklanmak üzere Türkiye’ye aktarılmaktadır.

Web sitemizi Avrupa Birliği ülkelerinden biri üzerinden kullanıyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkatle okuyunuz:

Sizden topladığımız Kişisel Bilgiler Türkiye’de işlenecektir. Türkiye, 2016/679 (AB) Yönetmeliği’nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 45. maddesi uyarınca Avrupa Birliği tarafından “yeterli” görülen ülkeler listesine alınmamıştır. Bu nedenle Kodris, GDPR’nin 49’uncu maddesinde belirtilen belirli durumlar için istisnalara dayanarak verilerinizi depolamaktadır. Buna göre Kodris, sadece ve sadece rızanızı alarak, sizinle bir sözleşme yaparak ve sizin hak ve özgürlüklerinize halel getirmeyecek şekilde Kodris’in meşru menfaatlerini yerine getirmek amacıyla Kişisel Verilerinizi depolamaktadır.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca Kişisel Verilerinize ilişkin daha detaylı bilgi almak için lütfen kodris.com/gizlilik-politikasi adresindeki “Your Rights Regarding to Your Personal Data under the General Data Protection Regulation (GDPR)” başlığını inceleyiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Kişisel Verilere İlişkin Kullanıcı Hakları (KVKK)

Avrupa Birliği kriterlerine uyum çerçevesinde uzun yıllar çalışılarak hazırlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK, büyük ölçüde Avrupa Birliği’nin 95/46/EC sayılı direktifi ile aynı yönde düzenlemeler ihtiva etmekte olup, KVKK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte bireylerin kişisel verilerinin bütüncül bir düzenleme içerisinde korunması yasal düzenleme altına alınmıştır.

Tüzel kişilerin verileri yürürlükte olan ilgili kanunlar ile halihazırda korunmakta olduğundan, KVKK ile Avrupa Birliği düzenlemeleri ile aynı doğrultuda, kişisel veri kavramı yalnızca gerçek kişiler yönünden bir koruma sağlayacak biçimde düzenlenmiştir

KVKK ile kişinin kişisel verilerinin korunması ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarını da kullanması ile ilgili düzenleme yapılmış olup içerik olarak kişisel verilerin tanımlanması ve sınıflandırılması, kişisel verilerin işlenmesi, aydınlatma yükümlülüğü, açık rıza ve istisnalar, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin belirlenmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kurulması, şikayet başvuru usulleri ve yaptırımlar gibi hususları düzenlemektedir.

Kodris olarak benimsenen üstün hizmet kalitesi, bireylerin haklarına saygı, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, KVKK ile öngörülen yeni düzenlemeler doğrultusunda şirketimiz iç işleyişinin KVKK, ikincil düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları ve düzenlemeleri, kesinleşmiş mahkeme kararları ve sair ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmesi şirketimizin öncelikli konuları arasında yer almaktadır

Bu nedenle KVKK’nın getirdiği haklardan kişisel veri sahiplerini faydalandırmak ve Kanun’a uyum sürecini sağlamak için “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimimizi” inceleyebiliriz.

Gizlilik Politikamızdaki Yapılacak Değişiklikler

Yasal, mevzuatlarla ilgili veya hükümetle ilgili eylemlerden kaynaklanan durumlar; kullanıcı güvenliği, kullanıcı gizliliği veya teknik bütünlük sorunlarını gidermek; diğer kullanıcıları etkileyebilecek hizmet aksamalarını önlemek veya doğal afet, felaket boyutunda bir olay, savaş veya Kodris’in makul denetimi dışında herhangi bir nedenle yapılması uygun olmayan durumlar dışında Kodris’in Hizmet veya hizmetin yürürlükteki hükümleri ile ilgili önemli olumsuz değişiklikler hakkında sizi önceden uyarması şartı ile Kodris’in herhangi bir zamanda bu şartları güncelleme hakkı saklıdır. Değişiklik aksi belirtilmedikçe anında etkili olur.

Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Yenilenen tüm Koşullar, önceki tüm Şartların yerine geçer.

İletişim

Bizimle iletişime geçmenin en iyi yolu Destek Ekibimizle ulaşmaktır. Hizmetlerimiz hakkında sorularınızı, önerileriniz ve geri bildirimlerinizi duymak isteriz.

Bizimle öğrendiğiniz için teşekkürler.

• Kodris Veri Koruma Aydınlatma Metni’ne ulaşmak için sayfamızı buradan ziyaret edebilirsiniz.

• Kodris Veri Koruma Rıza Metni’ne ulaşmak için sayfamızı buradan ziyaret edebilirsiniz.

• Kodris Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Ana Politika Metni’ne ulaşmak için sayfamızı buradan ziyaret edebilirsiniz.